WILLEMSPOLDER, IJZENDOORN

Het buitengebied bij IJzendoorn, met de uiterwaarden en een bedrijfsterrein, inmiddels bekend onder de naam Willemspolder, is al enige tijd in ontwikkeling. Eerst als één plan voor ontgronding, natuurontwikkeling en een nieuwe invulling van het bedrijfsterrein, nu als 2 aparte plannen. Eén voor de ontgronding/natuurontwikkeling en één voor het bedrijfsterrein. Gisterenavond werd het plan voor de ontgronding/natuurontwikkeling voorgelegd en in het najaar volgt het bedrijfsterrein.
Wij hebben gevraagd om dit plan tegelijk met de plannen voor het bedrijfsterrein voor te leggen omdat wij in het huidige plan te veel open eindjes en onduidelijkheden zien. Waarom in een natuurgebied wel een geluidscontour en geluidswallen opnemen ten behoeve van een bedrijfsterrein waarvan de invulling voor ons nog niet duidelijk is? Hoe wordt de Waardweg berijdbaar gehouden? PvdA stelde kritische vragen over de veiligheid. Maar het debat wat we hierover wilden voeren, leek meer een monoloog; er is inmiddels genoeg over gezegd en gevraagd. We moeten vooral vertrouwen hebben in het college en in Dekker als uitvoerder, was de boodschap. Geluidsoverlast, schade, kwelwater, berijdbaarheid van de Waardweg en andere klachten zullen allemaal worden opgepakt.
Het plan is met 13 voor en 4 tegen aangenomen. We gaan het zien…

Willemspolder