VERBOD OP AANSTOOTGEVENDE RECLAME

SGP, CU en CDA deden aan de gemeenteraad een voorstel om in de onze gemeente (APV) aanstootgevende reclame voortaan te verbieden. Het gaat hier om reclame die aanstootgevend of kwetsend is, zoals handelsreclame die in woord of beeld geweld verheerlijkt of wapens promoot, racistisch of discriminerend is, onzedelijk is, verslavende producten aanprijst, of anderszins aanstootgevend of kwetsend is.
Wij als gemeentebelangen vinden de vrijheid van meningsuiting een groot goed en zijn van mening dat de omschrijving van ‘aanstootgevend’ voor iedere persoon anders wordt ingevuld. Uiteraard zijn wij ook tegen reclames met een promotie voor geweld en wapens of die racistisch of discriminerend zijn, maar zien daarbij geen meerwaarde in een verbod, omdat er al regels zijn gesteld aan reclames. Zo mag een reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Voldoet een reclame hier niet aan dan bestaat er al een goede mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de reclame code commissie als je vindt dat een reclame écht niet kan. https://www.reclamecode.nl/klacht-indienen/
Daarbij is er voor ons een onaanvaardbaar risico dat er bij een verbod een vergaande censuur ontstaat, omdat de grens van wat aanstootgevend is voor de indiende partijen van dit voorstel mogelijk eerder bereikt is.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 27 januari 2022 stemde gemeentebelangen dan ook tegen dit voorstel. Toch is het voorstel met meerderheid van stemmen aangenomen. Wij zullen ervoor waken dat er door het verbieden van bepaalde reclames, geen discriminatie plaatsvindt.
Aanstootgevend