Standpunten van Gemeentebelangen Neder-Betuwe

Zorg

Samen leven is samen de zorg hebben voor jong tot oud, maar ook voor alle dieren

Oog hebben voor de gevolgen van de corona effecten op korte en lange termijn, zowel voor inwoners als ondernemers

Corona
Klimaat

Wij willen positief kritisch meedenken over de klimaat-maatregelen voor de komende jaren

Ontsluiting van Herenland en de rondweg Opheusden, met een goed en financieel onderbouwd plan

Ontsluiting
Omgevingsvisie

Een beleid waarbij alle inwoners in een prettige en leefbare Gemeente wonen, terug te zien in de omgevingsvisie

Goed en toegankelijk onderwijs, zonder uitzonderingen, voor alle kinderen en blijvende aandacht voor laaggeletterdheid

Onderwijs
Culturele sector

Ruimte voor de culturele sector, voor evenementen en voor voldoende sportfaciliteiten

Voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen, voor jong tot oud

Woningen
Agent

Criminaliteit stopt niet bij onze gemeentegrenzen, daarom borging van de inzet van wijkagenten, Boa’s en preventie

Wij hechten aan een goede communicatie met al onze inwoners

 

Communicatie
Geld

Een financieel gezonde gemeente, geen hogere lasten voor de inwoners en een bewustzijn dat alle uitgaven van de gemeente uiteindelijk maatschappelijk geld is, m.a.w. door ons allen opgebracht wordt

Standpunten van Gemeentebelangen Neder-Betuwe

Samen leven is samen de zorg hebben voor jong tot oud, maar ook voor alle dieren

Zorg

Oog hebben voor de gevolgen van de corona effecten op korte en lange termijn, zowel voor inwoners als ondernemers

Corona

Wij willen positief kritisch meedenken over de klimaat-maatregelen voor de komende jaren

Klimaat

Ontsluiting van Herenland en de rondweg Opheusden, met een goed en financieel onderbouwd plan

Ontsluiting

Een beleid waarbij alle inwoners in een prettige en leefbare Gemeente wonen, terug te zien in de omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Goed en toegankelijk onderwijs, zonder uitzonderingen, voor alle kinderen en blijvende aandacht voor laaggeletterdheid

Onderwijs

Ruimte voor de culturele sector, voor evenementen en voor voldoende sportfaciliteiten

Culturele sector

Voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen, voor jong tot oud

Woningen

Criminaliteit stopt niet bij onze gemeentegrenzen, daarom borging van de inzet van wijkagenten, Boa’s en preventie

Agent

Wij hechten aan een goede communicatie met al onze inwoners

Communicatie

Een financieel gezonde gemeente, geen hogere lasten voor de inwoners en een bewustzijn dat alle uitgaven van de gemeente uiteindelijk maatschappelijk geld is, m.a.w. door ons allen opgebracht wordt

Geld