RESULTATEN VAN ONZE ENQUETE OVER HOOGBOUW

Gemeentebelangen Neder-Betuwe heeft een enquête gehouden onder onze inwoners via sociale media kanalen over hoogbouw in onze gemeente. Hieronder word eerst de uiteindelijke conclusie weergegeven en daarna de resultaten van de gestelde meerkeuze vragen.

CONCLUSIE

 • Inwoners uit bijna alle dorpen hebben de enquête ingevuld, alleen Echteld is met 7 deelnemers een beetje achter gebleven
 • De leeftijd van de deelnemers is erg divers, de meeste stemmers zitten tegen pensioenleeftijd aan. Woningen voor ouderen is dus ook een grote zorg, zeker gezien de vergrijzing
 • De starters en jongste generatie is een grotere voorstander voor hoogbouw dan de inwoners die al wat langer in onze gemeente leven en wonen
 • Hoogbouw in onze gemeente betekend 3, 4 of 5 woonlagen volgens 72,5% van de deelnemers
 • 63,2% is tegen en 36,8% is voor hoogbouw
 • 35,7% wil maximaal 3 woonlagen binnen de dorpskern
  52,2% wil maximaal 3 of 4 woonlagen binnen de dorpskern
 • 40,1% wil maximaal 3 of 4 woonlagen buiten de dorpskern
  53,8% wil maximaal 3, 4 of 5 woonlagen buiten de dorpskern

Vraag 1: Wat is uw leeftijd?

Leeftijd

Vraag 2: Wat is uw huidige woonplaats?

Woonplaats

Vraag 3: Wat verstaat u onder hoogbouw, meer dan hoeveel lagen?

Woonlagen

Vraag 4: Bent u voorstander van hoogbouw in de Neder-Betuwe, zoals bijvoorbeeld flats en woontorens?

Voorstander
Dorpen
18-30jaar
31-60jaar
60-99plusjaar

Vraag 5: Hoeveel woonlagen mogen er volgens u binnen de dorpskern zijn?

Binnenkern

Vraag 6: Hoeveel woonlagen mogen er volgens u buiten de dorpskern zijn?

Buitenkern