RANDWEG OPHEUSDEN

Op donderdag 3 Februari 2022 namen wij een petitie in ontvangst van bezorgde inwoners van de wijk Herenland in Opheusden. Zij vrezen onveilige situaties wanneer er een randweg rond Opheusden komt met een ontsluiting van Herenland. Gemeentebelangen is vanaf het begin kritisch geweest over de plannen voor de randweg. Wij zien de toenemende verkeersdruk in de kern van Opheusden maar vragen ons af of het tracé zoals het nu voorligt de beste optie is. Gemeentebelangen heeft dan ook meerdere malen gevraagd ook andere opties te onderzoeken. Helaas was de meerderheid van de raad daar geen voorstander van met als uitkomst het huidige plan. Gemeentebelangen vindt dat er gekeken moet worden naar de totale situatie waarbij alle knelpunten worden meegenomen, dus ook de mogelijkheid van het openhouden van de Smachtkamp. Gemeentebelangen vindt het schrijnend om te horen dat de inwoners van Herenland het gevoel hebben niet serieus genomen te worden. Wat ons betreft beginnen de plannen met een goede communicatie met belanghebbenden.

Randweg Opheusden