PRIVACYBELEID van Gemeentebelangen Neder-Betuwe 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gemeentebelangen Neder-Betuwe verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere betrokkenen.

Indien je lid wordt of bent van Gemeentebelangen Neder-Betuwe, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Gemeentebelangen Neder-Betuwe verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Privacy beleid 2021

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Gemeentebelangen Neder-Betuwe, Dalwagenseweg 42, 4043 MZ Opheusden, tel. nr. 0653371879,
KvK 30276311
.

De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via anke@gemeente-belangen.nl

2. Welke gegevens verwerkt Gemeentebelangen Neder-Betuwe en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens, eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie. Zoals bijvoorbeeld bij verkiezingen.

2.2   Gemeentebelangen Neder-Betuwe verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap, en de eventuele opzegging daarvan, donaties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
  • je naam, adresgegevens, e-mail, geboortedatum en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van Gemeentebelangen Neder-Betuwe
  • je naam, e-mail en telefoonnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3   E-mail berichtgeving (opt-out):

Gemeentebelangen Neder-Betuwe gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail (nieuws)brief met informatie over  activiteiten, vergaderingen en andere interessante informatie van Gemeentebelangen Neder-Betuwe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk.
Stuur hiervoor een e-mail naar anke@gemeente-belangen.nl  met de mededeling dat je deze(nieuws)brief niet meer wenst te ontvangen.

3. Bewaartermijnen

Gemeentebelangen Neder-Betuwe verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Gemeentebelangen Neder-Betuwe passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Gemeentebelangen Neder-Betuwe gebruik maken van diensten van derden,  de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1   Via de ledenadministratie van Gemeentebelangen Neder-Betuwe kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Gemeentebelangen Neder-Betuwe zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Gemeentebelangen Neder-Betuwe je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie anke@gemeente-belangen.nl

6. Caching

Deze site gebruikt caching om een snellere responsetijd en een betere gebruikerservaring te bereiken. Caching slaat mogelijk duplicaten op van elke webpagina die op de site word weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk, en worden nooit benaderd door een derde partij, behalve als dit nodig is voor technische ondersteuning van de leverancier van de cache plug-in. Cache bestanden verlopen op basis van een schema dat word ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig worden verwijderd door de beheerder voordat ze verlopen.

 

7. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

De meest recente versie van dit privacy beleid heeft als datum 30 december 2021