Burgerraadslid

Hallo, ik ben Pieter de Regt en woon sinds 2016 in Opheusden. De reden om hier te gaan wonen was rust, ruimte en het natuurschoon van de Betuwe. Mijn werk voor SAP (software voor het managen van bedrijfsprocessen) doe ik nu bijna twee jaar vanuit huis. In de afgelopen jaren ben ik naast mijn werk actief als energiecoach en glazenier.

Na een oproep in ‘Het Gemeente Nieuws’ voor fractieleden heb ik me aangemeld. Dit was net in een periode dat we weer mochten samenkomen. De kennismaking met de fractie verliep goed en in het najaar van 2021 ben ik begonnen als burgerraadslid voor Gemeentebelangen.

Mijn interesse gaat uit naar duurzaamheid, de energietransitie en een leefbare omgeving. De energietransitie, “het van het gas afgaan” en daarmee onze warmte- en energiebehoefte op een andere duurzame manier invullen zal voor alle inwoners gelden. Het is doel van de landelijke overheid is om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Iets minder dan 30 jaar hebben we nog om dit stappenplan samen uit te voeren. Betaalbaarheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke steekwoorden hierbij.

Voor gemeentebelangen is het van groot belang dat niemand uitgesloten wordt in deze enorme transitie en dus dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de subsidie regels. Voor een aantal van deze subsidie regels moet eerst zelf geïnvesteerd worden om pas later een deel hiervan terug te kunnen krijgen. Hiermee dreigen we een grote groep te missen in de transitie en ligt energiearmoede op de loer. Dit is één de speerpunten voor gemeentebelangen en één van de onderwerpen waar ik me in de komende raadsperiode voor in wil gaan zetten.

Een leefbare omgeving, hoe zie ik dat? Nederland is een dichtbevolkt land. Om met veel mensen dicht op elkaar te wonen (voldoende woningen zoals als Anja benoemde) en ook de nodige ruimte te geven aan industrie, landbouw en bomenteelt dient dit afgewogen te zijn. Juist het karakter van de Betuwe maakt het tot een aantrekkelijk woonomgeving en dat dienen we zo te behouden. Het samengaan van wonen en werken is één aspect van een leefbare omgeving. Andere thema’s die mijn interesse hebben zijn: de leefbaarheid in de kernen door voldoende voorzieningen te bieden. Maar ook: het evenwicht te zoeken tussen ruimte voor de natuur en de verplichtingen vanuit de regio voor energietransitie. Zoals bijvoorbeeld bij het plaatsen van windmolens. Gemeentebelangen heeft mede ingestemd met wachten op nieuwe normen vanuit de Rijksoverheid voordat verder wordt gegaan met het windmolenpark bij Zetten/Dodewaard.

Dit zijn onderwerpen waar ik me vanuit  gemeentebelangen wil inzetten. Uw stem op ons is daarvoor belangrijk, want dan kunnen we met meer fractieleden deel kunnen nemen aan de raad.