GB KRIJGT NIEUWE FRACTIEVOORZITTER

 Met ingang van 1 juni 2024 geeft Anke Groeneveld haar functie als fractievoorzitter van Gemeentebelangen over aan Anja Hulsbergen. Dit heeft zij na lang overwegen moeten besluiten om persoonlijke redenen. Gelukkig blijft zij wel raadslid voor de fractie...

read more

RESULTATEN VAN ONZE ENQUETE OVER HOOGBOUW

Gemeentebelangen Neder-Betuwe heeft een enquête gehouden onder onze inwoners via sociale media kanalen over hoogbouw in onze gemeente. Hieronder word eerst de uiteindelijke conclusie weergegeven en daarna de resultaten van de gestelde meerkeuze vragen. CONCLUSIE...

read more

NEDER-BETUWE GAAT DE HOOGTE IN!

Gemeentebelangen Neder-Betuwe wil dat er afspraken worden gemaakt over acceptabele hoogbouw binnen en buiten de dorpskernen en dan met name het aantal woonlagen. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en dit onderzoek maakt hier deel van uit. Dit onderzoek is...

read more

Column: Rechtvaardigheid

Als jurist omgevingsrecht houd ik mij binnen de fractie Gemeentebelangen vooral bezig met het toetsen van bestemmingsplanwijzigingen en is dierenwelzijn mijn speerpunt. Beide aspecten bekijk ik vanuit de invalshoek van rechtvaardigheid. Niet zo lang geleden zag ik een...

read more

Aanpak van laaggeletterdheid

Maandagavond 2 oktober stond er een online masterclass "Aanpak van laaggeletterdheid" op het programma, onder leiding van Silke Walraven van Stichting Lezen en Schrijven. Ook waren Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland, Lisanne Veraart van ROC Rivor en...

read more

HEISA TIJDENS DE RAADSVERGADERING

Gisteren tijdens de raadsvergadering zijn er verschillende bestemmingplanwijzigingen besproken. Bij een bestemmingsplan waar het gaat om nieuwe woningen moet er worden getoetst of er sprake zal zijn van een goed- woon en leefklimaat. Simpel gezegd, of je er prettig...

read more

OPEN DAG – KOM OP DE KWEKERIJ

In heel Europa en ver daarbuiten staan laan- en sierbomen uit Opheusden. Afgelopen zaterdag waren er 2 bedrijven in deze sector Huverba B.V en Vermeer Holland B.V, die hun deuren open hadden gezet voor een ieder die geïnteresseerd is in deze mooie bedrijfstak. Onze...

read more

Multimedia belevenis bij Dekker

Vrijdagavond 15 september stond er op het terrein van Dekker in de oude steenfabriek een multimedia belevenis op het programma. Namens Gemeentebelangen was Dennis Heijmans hierbij aanwezig. Onder de bezoekers waren onder andere inwoners uit IJzendoorn en omgeving,...

read more

Herdenking bij het monument “Vliegers in het vuur”

Vrijdagmiddag 15 september was de jaarlijkse herdenking bij het monument Vliegers in het vuur te Opheusden. Namens Gemeentebelangen waren Chris van den Berg en Louis van der Stuijft hierbij aanwezig. Een mooie zomerse dag bracht de nodige belangstellenden op de been...

read more

Algemene ledenvergadering 2023

Gisteravond kwamen diverse leden van onze fractie bijeen bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen. Het bestuur en de penningmeester deden keurig uit de doeken hoe de stand van zaken is en hoe we tegen de komende periode aan kijken. Daarna stond...

read more

Louis van der Stuijft naar de fractie van Gemeentebelangen

Na een zorgvuldige afweging heb ik besloten om mijn lidmaatschap van de fractie PvdA Neder-Betuwe per direct op te zeggen. De gang van zaken bij de landelijke fractie rondom de fusie met GroenLinks en de wijze hoe de uitverkiezing van de nieuwe lijsttrekker tot stand...

read more

Een geslaagd teamuitje

Onze fractie heeft genoten van dit zeer originele uitje dat het bestuur bedacht heeft. Het bracht iedereen dichter bij elkaar en we hebben nog iets meer van onze onderlinge kwaliteiten kunnen ontdekken. Helaas konden Chris en Gerdi er niet bij zijn, maar desondanks...

read more

Teambuilding uitje

De fractie Gemeentebelangen bestaat inmiddels ruim 50 jaar, echter de afgelopen 2 jaar uit een bijna compleet nieuw team van enthousiaste mensen met een diverse kijk op de maatschappij en de inwoners van Neder-Betuwe. Om ervoor te zorgen dat we nog iets dichter bij...

read more

Beleidsregel plussenbeleid

Vanavond een bewogen raadsvergadering. Voor ons lag het plussenbeleid. In dit beleid staat vastgelegd dat agrariërs bij uitbreiding van hun bedrijf een zogenaamde plusmaatregel moet nemen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu of dierenwelzijn....

read more

GEEN TOETS BRANDVEILIGHEID BIJ HUISVESTING

Omdat wij geen vergunning voor een recent gecreëerde locatie voor het huisvesten van mensen tussen bedrijven op een industrieterrein konden vinden, hebben we hier vragen over gesteld aan het college. Nu is gebleken dat hier ook geen vergunning voor aangevraagd is......

read more

Het jongerendabet

Vanmorgen was ik namens Gemeentebelangen als jurylid aanwezig bij het jongerendebat. Zes prikkelende stellingen werden met vuur en verve verdedigd door leerlingen van het VLC, Pantarijn en Yuverta. Wat mooi om te zien dat er zoveel talenten rondlopen in onze gemeente...

read more

Internationale vrouwendag

Vandaag 8 maart is het internationale vrouwendag. Dé dag om de vrouwen van Gemeentebelangen in de spotlights te zetten. Als eerste onze zeer ervaren lijstduwer en nestor van de huidige raad Mimi Gunther #13. De volgende op de lijst is Janine Brink, jong en enthousiast...

read more

Gemeentebelangen stemt tegen wijziging bestemmingsplan

Gemeentebelangen stemde als enige tegen. Waarom? Wij willen eerst duidelijke afspraken over de inrichting van het buitengebied voor we het gaan inrichten zeker als het gaat om zulke beeldbepalende gebouwen. Ook maken ons zorgen over de beperkte stikstofruimte die nu...

read more

Dag van de rechten van de mens

Vandaag is het de dag van de rechten van de mens. Op deze dag staan we sinds 1950 stil bij de rechten van de mens wereldwijd en denken we aan allen die gebukt gaan onder een schending van deze rechten. Er is veel gaande in de wereld, rechten worden voortdurend...

read more

Neder-Betuwe zit er warmpjes bij, haar inwoners ook?

Voor ons ligt de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Een positief verhaal! De gemeente Neder-Betuwe doet het financieel goed, er worden mooie plannen gemaakt, de ambities zijn hoog. Gemeentebelangen is verheugd dat de financiële positie van de gemeente op...

read more

NOG STEEDS ACTUEEL

Vandaag is het 11 oktober, Coming Out Day. Gemeentebelangen had graag gezien dat de gemeente Neder Betuwe vandaag de regenboogvlag had gehesen om te laten zien dat iedereen in onze gemeente mag zijn wie hij of zij is. Helaas is de motie die samen met de PvdA ingediend...

read more

WILLEMSPOLDER, IJZENDOORN

Het buitengebied bij IJzendoorn, met de uiterwaarden en een bedrijfsterrein, inmiddels bekend onder de naam Willemspolder, is al enige tijd in ontwikkeling. Eerst als één plan voor ontgronding, natuurontwikkeling en een nieuwe invulling van het bedrijfsterrein, nu als...

read more

DE UITERWAARDEN BIJ IJZENDOORN

Vanavond was de beeldvormende avond waarin onder andere de plannen voor de Willemspolder op de agenda stonden. Ontgronding van de uiterwaarden, natuurontwikkeling, zonnepanelen, recreatie, parkeren en plannen voor bedrijvigheid op het bedrijfsterrein in ontwikkeling....

read more

Nieuwe woningen in Echteld

Afgelopen maandag was Gemeentebelangen bij de corsowagen Echteld en spraken we met inwoners van dit dorp. Zij maken zich grote zorgen om de leefbaarheid en gaven aan behoefte te hebben aan nieuwe woningen. Dit bericht komt dan ook als geroepen! Het nieuwe plan zou...

read more

GESCHROKKEN…

..zijn wij van onderstaand bericht van een betrokken omwonende van het station in Kesteren. Terwijl de eens zo statige stationsgebouwen de trotse stempel van Rijksmonument dragen, staan ze er maar droevig bij… Wij vinden dat dit niet kan en dat deze gebouwen de...

read more

Een beetje terug in de Betuwe

Op het moment dat ik dit schrijf zit ik aan de overkant van de Neder-Rijn en kijk ik uit op Opheusden. Inderdaad u leest het goed ik zit in Wageningen, mijn geboortestad waar ik na veel omzwervingen weer ben geland. Echter buiten Wageningen heb ik nog een gemeente in...

read more

Open dag K3 Delta

Gisteren waren Dennis en Anke bij de open dag van K3 Delta. We hebben de zandwinning installatie beklommen en uitleg gehad over de werkzaamheden van K3 Delta. Er was een mogelijkheid om met een bootje naar de zonnepanelen velden op het Lingemeer te varen om deze van...

read more

Nieuwe foto’s van onze raadsleden

Begin deze week ontvingen we de officiële foto’s van onze raadsleden. Zij zullen de komende 4 jaar uw belangen vertegenwoordigen in de raad. Vanavond is er een online fractie vergadering ter voorbereiding op de beeldvormende avond van morgen die voornamelijk zal gaan...

read more

UITLEG WILLEMSPOLDER FASE I

Vanmiddag stond een bezoek aan Dekker Groep, in IJzendoorn op het programma. Raadsleden en burgerraadsleden waren uitgenodigd op het kantoor van Dekker. Hier zijn we gastvrij ontvangen en hebben een duidelijke uitleg gekregen over ontwerpbeschikkingen voor de...

read more

DE INTERNATIONALE DAG TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE

Jaarlijks op 17 mei wordt er internationaal aandacht gevraagd voor het verschijnsel ‘homohaat’ en de sociale onwenselijkheid daarvan. Wij als Gemeentebelangen vinden dat een goede zaak, want wij vinden dat iedereen in onze gemeente welkom is, ongeacht geaardheid,...

read more

BETOOG COALITIEAKKOORD 2022-2026

Voorzitter, leden van de raad, Er is een nieuw coalitieakkoord, een akkoord van, maar liefst, 20 pagina’s, waarin de samenwerking van SGP, CDA en VVD voor de periode van 2022 – 2026 wordt verlengd. Volgens de nieuwe coalitie was dit de wens van de kiezer in de...

read more

LINGEMEER, HET ‘BAARLE-NASSAU’ VAN DE NEDER-BETUWE?

Het Lingemeer, ooit een recreatiepark, maar inmiddels een mooie woonwijk tussen Echteld en Lienden in. Als je vanaf de Meersteeg via de Gelderse Singel de wijk inrijdt, dan staat daar het bord ‘LINGEMEER, gem. Buren’. Hoewel het grootste deel van het Lingemeer in de...

read more

VLUCHTELINGENOPVANG IJZENDOORN

Dinsdag 26 april waren Anoeska en Dennis aanwezig tijdens een werkbezoek aan de Isandraschool in IJzendoorn. Medewerkers van de gemeente waren aanwezig om alle mogelijke vragen die er waren te beantwoorden en een goed beeld te schetsen hoe het er nu voor staat en wat...

read more

ONOMKEERBAAR VERNIETIGD

Wat is er gebeurd met de twee grote walnotenbomen op het terrein Triangel in Ochten? Beide bomen liggen plots om, onomkeerbaar vernietigd. Dit roept allerlei vragen op en die zullen we dan ook gaan bespreken met de betrokken wethouder. Heb je informatie, laat het ons...

read more

VERKIEZINGSMARKT

Vandaag was het de eerste dag van de verkiezingsmarkt. In de ochtend in het centrum van Kesteren en in de middag in Opheusden. Het weer zat mee, dus een mooie dag voor de democratie in onze gemeente. We hebben een aantal goede gesprekken gevoerd met inwoners en ook...

read more

HULP AAN ‘KINDERTOESLAGOUDERS’ IN DE NEDER-BETUWE

De fractie van gemeentebelangen heeft onlangs een aantal vragen gesteld aan het college over de kindertoeslagaffaire. Ook in de gemeente Neder-Betuwe wonen er ouders die de dupe zijn geworden van de kindertoeslagaffaire. Wij willen weten of de gemeente hier...

read more

RANDWEG OPHEUSDEN

Op donderdag 3 Februari 2022 namen wij een petitie in ontvangst van bezorgde inwoners van de wijk Herenland in Opheusden. Zij vrezen onveilige situaties wanneer er een randweg rond Opheusden komt met een ontsluiting van Herenland. Gemeentebelangen is vanaf het begin...

read more

VERBOD OP AANSTOOTGEVENDE RECLAME

SGP, CU en CDA deden aan de gemeenteraad een voorstel om in de onze gemeente (APV) aanstootgevende reclame voortaan te verbieden. Het gaat hier om reclame die aanstootgevend of kwetsend is, zoals handelsreclame die in woord of beeld geweld verheerlijkt of wapens...

read more