Nieuwe woningen in Echteld

Afgelopen maandag was Gemeentebelangen bij de corsowagen Echteld en spraken we met inwoners van dit dorp. Zij maken zich grote zorgen om de leefbaarheid en gaven aan behoefte te hebben aan nieuwe woningen. Dit bericht komt dan ook als geroepen! Het nieuwe plan zou volgens de afspraken in de raad voor een gedeelte uit sociale woningbouw moeten bestaan. Dat zou mooi zijn, dan krijgen jongeren ook de kans om in ‘hun’ dorp te blijven wonen!

Woningen in Echteld