Neder-Betuwe zit er warmpjes bij, haar inwoners ook?

Anke Groeneveld

Voor ons ligt de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.
Een positief verhaal! De gemeente Neder-Betuwe doet het financieel goed, er worden mooie plannen gemaakt, de ambities zijn hoog.

Gemeentebelangen is verheugd dat de financiële positie van de gemeente op dit moment rooskleurig is, tijd om vooruit te gaan!
Volgens Gemeentebelangen is het nu de tijd om de juiste keuzes te maken!
Keuzes die ten gunste zijn van al onze inwoners en blijk geeft dat er samen met onze inwoners gekeken wordt hoe het leven van alledag toch zo goed mogelijk kan doorgaan. Financiële problemen brengt veel onzekerheid met zich mee, geeft een hoger ziekteverzuim en psychische problemen. Dit geldt voor veel mensen en dus ook voor veel inwoners van de gemeente Neder-Betuwe.
Want dat is waar Gemeentebelangen zich grote zorgen over maakt: de toekomst van onze inwoners.

Mooie plannen kosten geld, veel geld. De vraag is of de komende jaren de zak met geld ook zo groot blijkt te zijn als het college voorstelt en berekent.
De situatie in de wereld verandert met de dag en niet in ons voordeel. De oorlog in de Oekraïene, de energiecrisis, voedseltekorten, oplopende armoede onder de inwoners, een inflatie die het leven voor mensen steeds weer duurder maakt.
Is het verstandig om op dit moment zulke grote ambities te hebben. Kunnen we niet beter een pas op de plaats maken?

Het college is voornemens de OZB te verhogen met 3 %. Gemeentebelangen is hier absoluut op tegen. Veel inwoners met een eigen huis hebben nu veel moeite om alle lasten te kunnen betalen en juist zij komen vaak niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Daarnaast verwacht het college ook nog dat zij hun woning energieneutraal en gasloos gaan maken. Het verhogen van de OZB past wat ons betreft niet in dit plaatje, mensen hebben het geld nodig om te overleven of anders om te innoveren!

Boeren en ondernemers zitten in zwaar weer. We horen dat er vanuit de gemeente belangstellend wordt gevraagd hoe men het redt maar daarna blijft het stil. En juist zij zijn degenen die er voor zorgen dat onze gemeente ook aantrekkelijk is en blijft om in te wonen. Gemeentebelangen zou graag zien dat er actief meegedacht wordt met deze voor de gemeente belangrijke (kleine) zelfstandigen.

Ook vindt Gemeentebelangen dat er veel meer moet worden meegedacht over mogelijkheden voor jongeren en ouderen om te wonen. De woningcrisis raakt ons allemaal, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven die wel uitgevoerd kunnen worden.

De leefbaarheid in onze gemeente staat voor de coalitie op een belangrijke plaats, maar is de leefbaarheid voor al onze inwoners even groot. Voelen een aantal inwoners zich niet beperkt in hun dagelijkse leven. Gemeentebelangen ziet en hoort deze signalen vanuit diverse kanten en maakt zich daar ernstig zorgen over. Wanneer je als gemeente de leefbaarheid belangrijk vindt, zorg dan ook dat die leefbaarheid er is voor alle inwoners en niet voor een deel van de inwoners.

Wat Gemeentebelangen betreft is het tijd om nog eens goed naar de prioriteiten te kijken, wat ons betreft ligt deze bij onze inwoners en zelfstandigen!