Louis van der Stuijft naar de fractie van Gemeentebelangen

Na een zorgvuldige afweging heb ik besloten om mijn lidmaatschap van de fractie PvdA Neder-Betuwe per direct op te zeggen.

De gang van zaken bij de landelijke fractie rondom de fusie met GroenLinks en de wijze hoe de uitverkiezing van de nieuwe lijsttrekker tot stand is gekomen, plus enkele interne factoren zijn voor mij doorslaggevend geweest om deze stap te nemen.

Inmiddels heb ik de fractie Gemeentebelangen benaderd en hier een prima gesprek mee gehad. De uitkomst is dat ik per direct deel uit zal maken als raadslid van de fractie Gemeentebelangen.
De keuze voor Gemeentebelangen is voor mij een uitgemaakte zaak. De partij is sociaal, betrokken en weet wat er speelt bij de inwoners van Neder-Betuwe. Tevens zijn zij niet belast met het uitdragen van een landelijk partij beleid. Het zelfstandig met een eigen lijst verder gaan is voor mij geen optie. Nog meer versplintering binnen de zetelverdeling van Neder-Betuwe is naar mijn mening absoluut niet wenselijk.

Tenslotte wil ik de gehele fractie en het bestuur van de PvdA Neder-Betuwe bedanken voor de afgelopen twee en half jaar.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Stuijft