HEISA TIJDENS DE RAADSVERGADERING

Gisteren tijdens de raadsvergadering zijn er verschillende bestemmingplanwijzigingen besproken.
Bij een bestemmingsplan waar het gaat om nieuwe woningen moet er worden getoetst of er sprake zal zijn van een goed- woon en leefklimaat. Simpel gezegd, of je er prettig kan wonen straks.
Dit is voor Gemeentebelangen een heel belangrijk punt!
Bij het woningbouw plan Pottemsche Veld, Kesteren zuid, hebben wij betoogd dat de kaders waaraan de geurnorm is getoetst, niet kloppen. Het zuidelijke deel was immers industrie en wordt nu wonen en daar hoort een lagere geurnorm bij die op wonen moet worden aangepast. Wat wij wilden was de toezegging van de wethouder dat hij daar naar zou gaan kijken. Het gaat ons hierbij om een prettig leefklimaat en dit is voor ons een belangrijke zaak, iedereen wil immers fijn wonen.
Wij zijn absoluut niet tegen dit plan, maar vragen alleen goed te kijken naar deze geurnorm. Voor een aantal andere partijen was dit ongepast. Zij vinden dit geen hoofdlijn en vonden tevens dat wij daar dan een amendement over hadden moeten indienen. Het ging er hard op, naar ons idee werden hier en daar grenzen van fatsoen overschreden. Tijdens de schorsing die wij hadden aangevraagd, heeft de wethouder aangegeven hierover met ons in gesprek te willen. Dat was voor ons voldoende, tenslotte willen ook wij graag dat er gebouwd gaat worden.
Maar toetsing aan juiste normen en borging van deze norm vinden wij wel degelijk een hoofdlijn en geen wissewasje.