Burgerraadslid

Hallo, mijn naam is Dennis Heijmans, geboren en opgegroeid in Nijmegen, woon sinds 2008 in de Gemeente Neder-Betuwe en vanaf 2010 samen met mijn vrouw en kinderen in IJzendoorn. We hebben een zoon van 6 en een dochter van 7. Mijn beroep is IT-er en ontferm mij zodoende ook binnen onze fractie over een groot scala aan IT-technische taken zoals de website, het ledenforum, films die de fractie maakt, e-mail, sociale media promoties en de Facebook pagina zelf. Verder zijn mijn hobby’s (retro-)computers en toebehoren, elektronica projecten bouwen, 3D-printen en hobbymatig filmen en fotograferen.

Vorig jaar is mij gevraagd of ik wellicht interesse had om mee te praten en discussiëren binnen de fractie Gemeentebelangen over de diverse onderwerpen. Gezien mijn gezinssituatie en mijn rol in het verleden als secretaris binnen de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool in ons dorp vond ik het logisch om mijn focus te gaan leggen op het (openbare) onderwijs aangezien ik hierover veel kennis heb opgedaan in de afgelopen jaren. Ik zal dan ook in gaan zetten voor goed en toegankelijk onderwijs voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in onze gemeente.

Dennis Heijmans
Dennis Heijmans

Mijn visie voor het (openbare) onderwijs in de Neder-Betuwe is dat we met zijn allen moeten proberen om het beleid dat binnen onze gemeente is vastgelegd, waaronder in elke dorpskern een school, waar te maken en voorkomen dat er noodgedwongen scholen gaan sluiten. En als de situatie dan toch dusdanig is dat het schoolbestuur geen andere keus heeft dan de school te moeten sluiten, we met iedereen en dan met name met de inwoners en ondernemers van dat dorp een goed doordacht nieuw bestemmingsplan maken zodat alle belanghebbenden hiervan profijt hebben.

Uiteraard zal ik niet alleen mee praten over het onderwijs, want ik besef me erg goed, ook vanuit mijn eigen situatie bekeken, dat zaken als bijvoorbeeld wonen, zorg, verkeersveiligheid, sport en dergelijke eveneens een belangrijke rol spelen naast het onderwijs en soms zelf direct gelinkt kunnen worden aan het onderwijs. Denk hierbij aan speeltuinen, bibliotheken, natuur, dieren, en dergelijke, dit zijn ook belangrijke onderdelen van het leven van onze kinderen en ook buiten het onderwijs om. Uiteindelijk zijn zij de toekomst van onze gemeente, als inwoner, maar ook als bijvoorbeeld medewerker binnen één van onze ondernemers.

De komende vier jaren hoop ik met name veel ervaring op te doen over de onderwerpen buiten het onderwijs binnen onze fractie en de gemeente. Tevens hoop ik van inwoners uit onze gemeente te horen wat hun visie hierover is; waar de struikelblokken nog liggen en er zelfs uitdagingen zijn met soms veel diverse partijen die allemaal een ander belang kunnen hebben.