DE UITERWAARDEN BIJ IJZENDOORN

Vanavond was de beeldvormende avond waarin onder andere de plannen voor de Willemspolder op de agenda stonden. Ontgronding van de uiterwaarden, natuurontwikkeling, zonnepanelen, recreatie, parkeren en plannen voor bedrijvigheid op het bedrijfsterrein in ontwikkeling.
De afgelopen periode hebben wij ons in de plannen en verschillende (ontwerp)beschikkingen verdiept, we hebben een aantal inwoners van IJzendoorn gesproken, we hebben een bezoek gebracht aan het bedrijf, we zijn bij de inspreek avond in het dorpshuis in IJzendoorn geweest en hebben als enige partij voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen gesteld. Vanavond werd duidelijk dat er vanuit verschillende partijen nog veel vragen bestaan over dit omvangrijke dossier. Hoe zit het met de geluidsnormen? Kwelwater en grondwatermonitoringsplan? Grindkraken? Is er kans op schade aan de woningen? Waardweg? Stikstof, kleitransport, geluidmonitoring? Vergroting van het bedrijfsterrein, haven en onderwateropslag of toch alleen bestemming water? Verzwaring van de milieucategorie? Is dat dan tijdelijk of permanent? Kortom nog veel witte vlekken… Wij vragen ons af of we nu een voldoende volledig beeld hebben van de volle omvang van het plan met bijbehorende toekomstige plannen en gevolgen op korte en lange termijn, om nu een gedegen besluit te kunnen nemen. Wij gaan ons in ieder geval beraden.
Heeft u vragen of twijfels?
U kunt ons in ieder geval bereiken via de mail anke@gemeente-belangen.nl of anoeska@gemeente-belangen.nl

Uiterwaarden bij IJzendoorn