DE INTERNATIONALE DAG TEGEN HOMOFOBIE EN TRANSFOBIE

Jaarlijks op 17 mei wordt er internationaal aandacht gevraagd voor het verschijnsel ‘homohaat’ en de sociale onwenselijkheid daarvan. Wij als Gemeentebelangen vinden dat een goede zaak, want wij vinden dat iedereen in onze gemeente welkom is, ongeacht geaardheid, afkomst, levensbeschouwing of overtuiging.
Trots zijn wij dan ook op de Houtkoperschool in Ochten waar wij vandaag de speciale vlag zagen wapperen om gelijkheid te onderstrepen en te ondersteunen. Ook in de les is er aandacht besteed aan dit onderwerp.
Ook het coalitieakkoord voor de komende vier jaar stellen de SGP, het CDA en de VVD dat de gemeente er voor iedereen is, van oud tot jong, ongeacht geloofsachtergrond, geaardheid, afkomst, eventuele beperkingen, met welke idealen dan ook, waarbij ieder mens uniek en gelijkwaardig is en discriminatie of achterstelling niet getolereerd wordt.
Hier sluiten wij ons als Gemeentebelangen natuurlijk volledig bij aan, want iedere inwoner heeft recht op gelijke kansen en gelijke behandeling op elk gebied. Mocht het onverhoopt zo zijn dat je binnen onze gemeente te maken hebt met discriminatie, laat het ons dan weten zodat wij het college hier ook op aan kunnen spreken.

 

Regenboogvlag