Dag van de rechten van de mens

Vandaag is het de dag van de rechten van de mens.
Op deze dag staan we sinds 1950 stil bij de rechten van de mens wereldwijd en denken we aan allen die gebukt gaan onder een schending van deze rechten.
Er is veel gaande in de wereld, rechten worden voortdurend geschonden en over de hele wereld kunnen mensen niet altijd zijn wie ze willen zijn, vrij voor hun mening uitkomen en worden mensen gediscrimineerd op grond van geaardheid, huidskleur, geloof. De dag voor de rechten van de mens is in leven geroepen om humanitaire omstandigheden wereldwijd te verbeteren.
Veel gemeenten hijsen vandaag dan ook de internationale vlag voor de rechten van de mens. In onze gemeente wordt er niet gevlagd, Gemeentebelangen wil echter wel stilstaan bij deze dag en hijst daarom de vlag digitaal. Gemeentebelangen wil hiermee laten zien dat binnen onze gemeente ieder meetelt, welkom is en zijn mening moet kunnen laten horen.

Mensenrechtenvlag