Column: Rechtvaardigheid

Als jurist omgevingsrecht houd ik mij binnen de fractie Gemeentebelangen vooral bezig met het toetsen van bestemmingsplanwijzigingen en is dierenwelzijn mijn speerpunt. Beide aspecten bekijk ik vanuit de invalshoek van rechtvaardigheid.

Niet zo lang geleden zag ik een vrouw op de fiets midden op de Bonegraafseweg stoppen. Ik was met de auto onderweg en dacht ‘Wat doet zij nou?’ Wat bleek? Moeder eend en drie jongen waren in de berm aan de noordzijde, maar één jong was nog aan de zuidzijde. Deze dame hielp het eendje weer richting moeder. Mooi om te zien, want vaak word dierenleed juiste niet gezien of bewust of onbewust toegebracht. Een konijn alleen in een hokje, een vis in een kleine kom, de mens als beheerder die het aantal leden van een ganzengezin ‘beheert’, bermmaier, hardrijder, woningbouwer, het-hele-jaar-door-vuurwerk-afsteker…

Het is voor een dier best lastig om je leefgebied met de, vaak onvoorspelbare, mens te moeten delen. Toch is bescherming van dieren zelfs bij wet geregeld, maar de daadwerkelijke bescherming verschilt per soort. Voor alles is wel een ontheffing mogelijk en plannen voor nieuwe natuur zijn vaak niet te volgen. Voor de modderkruiper, de rugstreeppad en de steenuil moeten hele boekwerken aan rapporten overlegd worden, maar omdat de consequenties van hun aanwezigheid groot is, maakt ze dat eerder vogelvrij dan beschermd. Ik hoor zo vaak voor ‘de grap’ dat die steenuil binnenkort met ‘de pootjes omhoog ligt’, zodat bouwplannen ongehinderd verder kunnen.
Ook word er op veel plekken ‘nieuwe natuur’ aangelegd. Huidige natuur moet op z’n kop voor een nieuw leefgebied of er wordt ontheffinf verleend voor het vernielen van ganzennesten in  het aangelegde vogelnatuurgebied tussen de A15 en de Betuwelijn, omdat de ganzen een gevaar zijn voor de verkeersveiligheid. Kan iemand mij dan uitleggen waarom er een waterrijk vogelnatuurgebied is aangelegd op een locatie waar je juist geen grote laagvliegers over de snelweg wil hebben?
We zitten alweer rond dierendag. Een dag om extra onze gedachten te richten op alle dieren, want rechtvaardigheid beperkt zich mijns inziens niet tot het menselijkt soort.

Anoeska van Brenk
Burgerraadslid Gemeentebelangen