Burgerraadslid

Hallo, ik ben Chris van de Berg, 45 jaar oud, geboren en opgegroeid op de “Voorposten” aan de Waalbandijk in Eldik en sinds 2006 woon ik met mijn vrouw en onze 2 tieners in Opheusden. In het najaar van 2021 ben ik in contact gekomen met de fractie Gemeentebelangen. Na het bijwonen van enkele vergaderingen was mijn enthousiasme geboren, mede door het feit dat je als fractie zeker een stem kunt laten horen bij gemeentelijke besluiten.

In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam bij een groot aannemersbedrijf, waarbij wij tijdelijke bronbemalingen voor diverse opdrachtgevers verzorgen. Als kleine jongen ben ik begonnen met werken in de boomkwekerij. deze sector draag ik dan ook een warm hart toe. Maar ook de fruitteelt en de agrarische sector heeft mijn belangstelling. Met trots kijk ik naar de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van techniek en teeltwijzen. waarbij de CO2 reductie, efficiëntie en de gewasbescherming centraal staan.

Maar er zijn ook zorgen over de agrariërs, daar waar iedere ondernemer (in normale omstandigheden) een bedrijfsplan voor meerdere jaren kan opstellen, wordt dit voor een boerenbedrijf, door de alsmaar veranderende regel/wetgeving een uitdaging, waarbij zelfs voor het voortbestaan wordt gevreesd.

Chris van den Berg
Chris van den Berg

De inwoners van Neder-Betuwe zie ik als hardwerkende en ondernemende mensen, Het ondernemen zit in het bloed, maar er is ook oog voor de gemeenschap, vele verenigingen en dorpsactiviteiten kunnen rekenen op steun en medewerking van van deze ondernemers. De leefbaarheid in onze gemeente staat hoog op de politieke agenda, te denken aan natuur en recreatie, relevante voorzieningen in alle kernen, arbeidsmogelijkheden, maar ook het bouwen van betaalbare woningen voor “eigen inwoners” is hierbij een belangrijk item. Een ieder heeft zijn eigen belang, Het is dan ook zaak om hier een evenwichtige balans in te vinden. Ook hebben we de komende jaren steeds meer te maken met de ingrijpende energie transitie. de ambitie om van het gas af te gaan heeft een hoger energieverbruik als gevolg, waarbij duurzaam opwekken centraal staat. De bouw van talloze windmolens en zonneparken wordt dan ook vaak gezien als oplossing, Maar is dat het ook? en wat te denken aan de infrastructuur? Netbeheerders kampen nu al met te grote achterstanden.

Persoonlijk ben ik meer voorstander van het individueel beperken en opwekken van energie. Te denken aan isolatie, eigen zonnepanelen met als uitbreiding smart energy technologie zoals hybride en warmtepomp installaties. Onze gemeente heeft hiervoor een eigen energieloket opgericht. Hier kunt u alle vragen stellen omtrent subsidieregelingen en
eventuele leningen tegen gunstige tarieven.

In Maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen waarbij u uw stem kunt laten horen. Als lokale partij streven wij erna om uw belangen te behartigen. Uw mening is voor ons van
groot belang, niet alleen nu maar zeker ook in de komende raadsperiode. Bezoek ons eens via onze sociale media kanalen of onze vernieuwde website en denk met ons mee. Wij als enthousiast team hechten veel waarde aan uw input en waardering.

Dank u wel.