Algemene ledenvergadering 2023

Gisteravond kwamen diverse leden van onze fractie bijeen bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen. Het bestuur en de penningmeester deden keurig uit de doeken hoe de stand van zaken is en hoe we tegen de komende periode aan kijken. Daarna stond...

Een geslaagd teamuitje

Onze fractie heeft genoten van dit zeer originele uitje dat het bestuur bedacht heeft. Het bracht iedereen dichter bij elkaar en we hebben nog iets meer van onze onderlinge kwaliteiten kunnen ontdekken. Helaas konden Chris en Gerdi er niet bij zijn, maar desondanks...

Teambuilding uitje

De fractie Gemeentebelangen bestaat inmiddels ruim 50 jaar, echter de afgelopen 2 jaar uit een bijna compleet nieuw team van enthousiaste mensen met een diverse kijk op de maatschappij en de inwoners van Neder-Betuwe. Om ervoor te zorgen dat we nog iets dichter bij...

Beleidsregel plussenbeleid

Vanavond een bewogen raadsvergadering. Voor ons lag het plussenbeleid. In dit beleid staat vastgelegd dat agrariërs bij uitbreiding van hun bedrijf een zogenaamde plusmaatregel moet nemen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu of dierenwelzijn....