GB KRIJGT NIEUWE FRACTIEVOORZITTER

 Met ingang van 1 juni 2024 geeft Anke Groeneveld haar functie als fractievoorzitter van Gemeentebelangen over aan Anja Hulsbergen. Dit heeft zij na lang overwegen moeten besluiten om persoonlijke redenen. Gelukkig blijft zij wel raadslid voor de fractie...

NEDER-BETUWE GAAT DE HOOGTE IN!

Gemeentebelangen Neder-Betuwe wil dat er afspraken worden gemaakt over acceptabele hoogbouw binnen en buiten de dorpskernen en dan met name het aantal woonlagen. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en dit onderzoek maakt hier deel van uit. Dit onderzoek is...

Column: Rechtvaardigheid

Als jurist omgevingsrecht houd ik mij binnen de fractie Gemeentebelangen vooral bezig met het toetsen van bestemmingsplanwijzigingen en is dierenwelzijn mijn speerpunt. Beide aspecten bekijk ik vanuit de invalshoek van rechtvaardigheid. Niet zo lang geleden zag ik een...

Aanpak van laaggeletterdheid

Maandagavond 2 oktober stond er een online masterclass “Aanpak van laaggeletterdheid” op het programma, onder leiding van Silke Walraven van Stichting Lezen en Schrijven. Ook waren Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland, Lisanne Veraart van ROC...

HEISA TIJDENS DE RAADSVERGADERING

Gisteren tijdens de raadsvergadering zijn er verschillende bestemmingplanwijzigingen besproken. Bij een bestemmingsplan waar het gaat om nieuwe woningen moet er worden getoetst of er sprake zal zijn van een goed- woon en leefklimaat. Simpel gezegd, of je er prettig...