Beleidsregel plussenbeleid

Vanavond een bewogen raadsvergadering. Voor ons lag het plussenbeleid. In dit beleid staat vastgelegd dat agrariërs bij uitbreiding van hun bedrijf een zogenaamde plusmaatregel moet nemen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu of dierenwelzijn. Gemeentebelangen is van mening dat uit ieder van deze groep een maatregel zou moeten worden genomen en dat veel ondernemers zich hiervan bewust zijn en dit ook al doen. Je kunt dan niet volstaan met bijvoorbeeld alleen een picknick tafel maar moet ook wat doen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Wij denken dat deze ondernemers dit veelal al doen en dat het daarom niet ingrijpend hoeft te zijn. Namens Gemeentebelangen voerde Anja Hulsbergen het woord. Zij staat ook op de provinciale kieslijst voor de BBB. Anja werd hier naar onze mening niet fatsoenlijk op aangesproken tijdens het debat. In de fractie is onze mening voor de vergadering gevormd en Anja kan hier ook vanuit haar rol binnen de BBB voor de provincie volledig achter staan. Daarnaast vertegenwoordigt zij in deze raad Gemeentebelangen en ook het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen. Wij zijn trots op de manier waarop zij dat heeft gedaan.