Fractievoorzitter – Raadslid

Ik ben Anke Groeneveld, woon in Opheusden en ben sinds 2016 actief binnen Gemeentebelangen.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als verpleegkundige in de wijkverpleging in de gemeente Wijchen. Een dynamische baan met raakvlakken naar de gemeentepolitiek. Werken in de wijkverpleging verruimt mijn blik, geeft mij inzicht in woonsituaties en sociale problematieken en maakt duidelijk dat er zeker op sociaal vlak veel te doen valt voor de lokale politiek. Mijn werk in de wijkverpleging is intensief maar ik ben trots op wat ik daar kan bereiken.

Mijn passie ligt dan ook bij het sociaal domein, het onderwijs, jongeren en het verenigingsleven maar gedurende de afgelopen jaren heb ik ook op heel veel andere gebieden kennis opgedaan.

De Gemeentepolitiek is moeilijk te doorgronden. Ik merk dat het vaak een uitdaging is om ingewikkelde beleidsplannen te vertalen naar de praktijk. Hiervoor hebben we input nodig van inwoners uit de verschillende dorpen. Ik vind het belangrijk om samen met u, als inwoner te zorgen voor een leefbaar Neder-Betuwe voor iedereen . Gelukkig wisten veel inwoners ons de afgelopen jaren te vinden en zijn wij ook zelf het gesprek aangegaan waar nodig.

Anke Groeneveld

Anke Groeneveld – Fractievoorzitter

06 30716863

Zoveel mensen zoveel meningen…

In de gemeente Neder-Betuwe wonen veel inwoners die ergens een mening over hebben. Is het niet over de multifunctionele accommodatie in Dodewaard, dan is het wel over de randweg Opheusden, het dorpsplein in Ochten, het centrum van Kesteren, het leegstaande gebouw van de Isandraschool in IJzendoorn of over Echteld, waar ze al tijden wachten op nieuw te bouwen huizen.

Gemeentebelangen hoort die opvattingen graag want alleen met die input kunnen wij een lokaal standpunt bepalen waarin ook echt iedereen meetelt!

De uitdaging voor mij is dan ook om, samen met mijn team, het gesprek aan te gaan in de kernen. We gaan u daar ontmoeten, u hoort nog van ons!

Met een nieuw en professioneel team van Gemeentebelangen hoop ik voort te kunnen bouwen op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en hopelijk nog verder te kunnen groeien. Een partij die er is voor alle inwoners, die de inwoners wil horen, die staat voor zijn principes maar daarnaast ook bereid is om samen te werken om zo een voor alle inwoners prettige gemeente te zijn om in te wonen, te werken en te recreëren.

Ik ben vereerd dat ik voor de komende verkiezingen de lijst aan mag voeren en heel erg blij met het team wat zich het afgelopen half jaar heeft gevormd!