Raadslid

Tijdens de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op plaats nummer 2 verkozen. Daar ben ik trots op en blij mee. En heel graag wil ik me inzetten voor alle inwoners van de Neder-Betuwe, samen met een hele betrokken en actieve fractie.

Mijn naam is Anja Hulsbergen, ik ben 60 jaar en in mijn dagelijkse leven werkzaam als geestelijk verzorger/theologe in een zorginstelling voor ouderen. Daarnaast ben ik actief in enkele raden van toezicht, ook voor zorginstellingen en een woningcorporatie. Ik woon in Ochten, samen met man en 5 zonen, waarvan er nog 3 thuiswonend en studerend zijn.

Ik ben eerder politiek actief binnen de gemeente Neder-Betuwe geweest, maar op een hele andere wijze. Bij Gemeentebelangen zie ik vooral de onafhankelijkheid als lokale partij en de werkelijke betrokkenheid naar de bewoners van onze gemeente. Vandaar mijn bewuste stap naar Gemeentebelangen omdat ik voel dat ik bij Gemeentebelangen werkelijk iets voor alle inwoners kan betekenen op een eerlijke en oprechte wijze. Daarom ook ben ik erg blij met de huidige fractie; allemaal mensen die vanuit kennis, kunde en betrokkenheid hun inzet willen geven.

Anja Hulsbergen

Anja Hulsbergen – Raadslid

Mijn passie ligt op meerdere terreinen. Zowel het sociaal domein, de jeugdzorg, maar ook wonen, de woonvisie hebben mijn belangstelling. Want hoe kunnen we er voor zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd, voor zowel jongeren als ouderen als ook de doorstromers. Sociale woningbouw is heel erg nodig, maar ook seniorenwoningen of andere woonvormen waar meerdere generaties samen kunnen wonen en leven. Behoud van leefbare kernen met winkels en een aantrekkelijke leefomgeving, dat is belangrijk voor het welzijn van mensen.

En zo zijn er veel meer onderwerpen die in de komende jaren van groot belang zijn en worden. Graag gaan wij als gemeentebelangen over al deze onderwerpen met u in gesprek.

Gemeentebelangen heeft in de afgelopen jaren veel bereikt en met veel inzet uw belangen behartigd. Daar willen we graag mee doorgaan, liefst nog met een groter aantal raadsleden, hopelijk zelfs meer van gemeentebelangen. Want dan wordt uw stem steeds beter gehoord.