Algemene ledenvergadering 2023

Gisteravond kwamen diverse leden van onze fractie bijeen bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen. Het bestuur en de penningmeester deden keurig uit de doeken hoe de stand van zaken is en hoe we tegen de komende periode aan kijken. Daarna stond er voor de fractie een reguliere vergadering op de agenda inclusief een nadere kennismaking met Louis waarbij hij zich uitgebreider voorstelde.
Een verzameldocument van de stukken vind u hier