Aanpak van laaggeletterdheid

Maandagavond 2 oktober stond er een online masterclass “Aanpak van laaggeletterdheid” op het programma, onder leiding van Silke Walraven van Stichting Lezen en Schrijven. Ook waren Lisanne van Iterson van Bibliotheek Rivierenland, Lisanne Veraart van ROC Rivor en Prof. Dr. Maurice de Greef, leerstoelhouder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie, uitgenodigd.
Namens Gemeentebelangen waren Dennis Heijmans en Louis van der Stuijft hierbij aanwezig. Tijdens de masterclass werd inzicht gegeven hoe het met de laaggeletterdheid staat in de Betuwe en wat er zoal aan gedaan kan worden of reeds gebeurt. Er worden al goede resultaten geboekt, echter is er nog veel terrein te winnen als het over laaggeletterdheid gaat. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen die deskundig werden beantwoord door Silke, beide Lisanne’s of Prof. Dr. Maurice.