NEDER-BETUWE GAAT DE HOOGTE IN!

Gemeentebelangen Neder-Betuwe wil dat er afspraken worden gemaakt over acceptabele hoogbouw binnen en buiten de dorpskernen en dan met name het aantal woonlagen.
Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en dit onderzoek maakt hier deel van uit.
Dit onderzoek is volledig anoniem en binnen een aantal minuten ingevuld.
Dit zal ons, de gemeenteraad en de mede-inwoners van onze gemeente ontzettend helpen om de juiste keuzes te maken.

Alvast onze welgemeende dank.