Kerstfoto GB met logo

SAMEN MAKEN WIJ HET VOOR ELKAAR

Kerstfoto GB met logo

SAMEN MAKEN WIJ HET VOOR ELKAAR

Bent u geïnteresseerd in de lokale Politiek in de Neder-Betuwe, en wilt u mee praten over uw leef- en woonomgeving zonder al te veel verplichtingen?

Klik dan hier en word lid van Gemeentebelangen.

Werken aan een stabiele samenleving

De Gemeente Neder-Betuwe bestaat uit de kernen Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden, IJzendoorn en de buurtschappen Hien, Wely, Pottum en Eldik. Gemeentebelangen Neder-Betuwe is een lokale politieke partij waar de leef- en woon omstandigheden voor onze inwoners de belangrijkste drijfveer is. Wij hoeven ons als lokale partij niet aan de richtlijnen van een landelijke partij te houden. Hierdoor kunnen wij zelfstandig handelen en doen we dat wat goed is voor onze inwoners.

De huidige Gemeentebelangen Neder-Betuwe is al meer dan 50 jaar actief en is na de herindeling in 2002 ontstaan uit een samensmelting  van de Gemeentebelangen Kesteren-Opheusden en Gemeentebelangen Dodewaard. Wij zijn van mening dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen als onze mooie gemeente met gezond verstand en passie wordt bestuurd. De inwoners van de Gemeente Neder-Betuwe staan hierbij centraal. Wij streven naar het versterken van de invloed en betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur van onze mooie Gemeente.
Onze partij bestaat uit betrokken mensen die weten wat er leeft in de gemeente. Dit komt omdat de leden actief de wijken in gaan om de dialoog met de bewoners aan te gaan. Voor ons staat de mening van de inwoners te allen tijde voorop. Onze partij is altijd op zoek naar goede ideeën, nieuwe inzichten en nieuwe sparringpartners die onze partij nog beter maken. Wilt u meedoen, aarzel niet en neem vrijblijvend contact op met één van de leden van de fractie of via onze sociale media kanalen. We zijn actief te volgen op Facebook en Instagram. Hopelijk tot binnenkort!

RAADSLEDEN GEMEENTEBELANGEN NEDER-BETUWE

Anke Groeneveld

Anke Groeneveld

Fractievoorzitter - Raadslid

Anja Hulsbergen

Anja Hulsbergen

Raadslid

Louis van der Stuijft

Louis van der Stuijft

Raadslid

BURGERRAADSLEDEN GEMEENTEBELANGEN NEDER-BETUWE

Chris van den Berg

Chris van den Berg

Burgerraadslid

Anoeska van Brenk

Anoeska van Brenk

Burgerraadslid

Dennis Heijmans

Dennis Heijmans

Burgerraadslid

EEN STERK ALTERNATIEF

Wij zijn een lokale partij, staan dicht bij onze inwoners en onze leefomgeving en bepalen ook samen met de inwoners onze koers. Ten opzichte van de landelijke partijen biedt een lokale partij een aantal belangrijke voordelen. Zo zijn we vrij in het samenstellen van ons politiek programma en staat het belang van al onze inwoners op de eerste plaats. Als gemeentebelangen zetten wij ons in voor de thema’s en onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Maar natuurlijk kijken wij ook over onze gemeentegrenzen heen om de samenwerking te zoeken op onderwerpen en thema’s die de gemeentegrenzen overstijgen. Wij vertegenwoordigen geen specifieke ideologie of klasse, maar willen alle inwoners vertegenwoordigen. ‘Sport en cultuur’, ‘wonen’ met voldoende passende woningen, ‘dierenwelzijn’, ‘onderwijs’, ‘mogelijkheid tot ondernemen’ en ‘groene leefomgeving’ zijn onderwerpen waar wij ons hard voor maken. Met ruim 50 jaar bestuurlijke ervaring weten we waar de knelpunten liggen en hoe we het college moeten wakker houden.

Wij zijn er voor u, dus weet ons te vinden!

info@gemeente-belangen.nl

Onze fractie aan het werk
Raadsleden Gemeentebelangen

Het belang van de inwoner staat voorop

Gemeentebelangen Neder-Betuwe wil zich inzetten voor de inwoner, daarom willen we graag in contact komen met inwoners die onbegrip of problemen ondervinden met de Gemeente. Dit kan bijvoorbeeld omdat u geen gehoor vindt of om de wijze waarop de Gemeente met u communiceert (of juist niet). Maar ook, over zaken die bij u of in uw omgeving spelen. Juist door uw oplettendheid / opmerkzaamheid kan de Gemeente veel profijt hebben. Je maakt de samenleving tenslotte samen veilig en leefbaar. Een goede communicatie tussen inwoner en gemeente is wat onze partij betreft essentieel voor nog prettiger wonen in onze mooie Gemeente.

Door de ingewikkelde regelgeving van het ambtelijk apparaat is het voor inwoners best lastig om hun zaak bij de juiste personen of instantie neer te leggen. Gemeentebelangen wil inwoners ondersteunen met advies, informatie of tips om een zo kort mogelijke weg te bewandelen naar een oplossing of antwoord. Ondervindt u persoonlijk problemen of speelt er iets in uw wijk waar u geen gehoor bij krijgt in de Gemeente? Neem contact op met Gemeentebelangen en samen met u gaan we kijken om uw verhaal verteld te krijgen. We kijken of we een antwoord kunnen krijgen op uw vragen, of u in gesprek kunnen brengen met de Gemeente.

GEEN KLAKKELOOS JA

Gemeentebelangen is geen partij die klakkeloos JA zegt bij alles wat er op tafel komt binnen het politieke landschap van de Neder-Betuwe. Ieder geval wordt afzonderlijk bekeken en afgewogen, altijd met de intentie dat we het beste willen voor onze inwoners. Soms kan dit nadelig uitvallen voor de inwoners maar ook dan is de keuze dat we er op de lange termijn als samenleving beter van worden. We kiezen echter ALTIJD weloverwogen in het belang van de de inwoners, en voor een stabiele en eerlijke samenleving.

Constante controle AVRI

Uit de onvrede van de inwoners maken wij op dat een constante controle op de werkzaamheden van de AVRI enorm belangrijk zijn. De wens is dan ook om dit te blijven monitoren en bij te sturen.

 

Openheid van bestuur

Eerlijke open en transparante communicatie met inwoners is van zeer groot belang voor het vertrouwen. Een structureel inzichtelijke controle en een snelle reactietijd door de Gemeente kan hierbij uitstekend helpen.

 

Blijven bouwen aan toekomst

Niet alleen met huizen, maar ook met het investeren in onze sportverenigingen, culturele instellingen en aan vrijwilligers. Daarnaast blijft ook investeren in een toegankelijke zorg essentieel.

Secretariaat

Anke Groeneveld
Dalwagenseweg 42
4043 MZ Opheusden

06 - 30716863